1. اصل کارت ملی هوشمند فرد متقاضی (افرادی که تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند خود نشده اند، اصل شناسنامه به همراه رسید ممهور شده درخواست تعویض کارت ملی)
  2. تلفن همراه ( سیم کارت ) ثبت شده و فعال بنام شخص متقاضی
  3. کارت عابر بانک عضو شبکه شتاب بنام شخص متقاضی و بدون محدودیت سقف برداشت تا معادل ریالی ارز خریداری شده.
  4. افتتاح حساب ارزی، حساب‌های مذکور صرفاً به ارز‌های دلار‌/ یورو و با منشأ اسکناس و جهت استفاده برای واریز اسکناس موضوع سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶) خواهد بود.