صرافی سلطانی

شرکت تضامنی عباس سلطانی و شرکاء ( صرافی سلطانی )

به شماره ثبت 1016 در سال 1387 در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو تاسیس و پس از اخذ مجوز های لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

صرافی سلطانی علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز و سکه، امور مرتبط به نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی و سرفصلهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی را از طریق کارگزاران مجاز انجام می دهد.

 عضو کانون صرافان ایرانیان

عضو بازار متشکل ارز ایران

شرکت تضامنی عباس سلطانی و شرکاء